Els diccionaris | Amor, festa, menjar i molt més…

Els diccionaris, una col·lecció temàtica per fer reviure
i difondre paraules poc utilitzades de la llengua catalana
a través de diferents suports i formats.

Segueix aquest projecte a Instagram i Facebook
Escriu a
Pàgina actualment en construcció